Sveču lietošanas instrukcija

Lai sveces sniegtu Jums maksimālu prieku, pirms lietošanas atbrīvojiet to no visa veida iepakojuma, izlasiet un ievērojiet visas sveču lietošanas pamācības.


 • Nekad neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības ... pat ne uz īsu brīdi.
 • Degli regulāri apgrieziet, nepieļaujiet svešķermeņu iekļūšanu izkusušajā parafīnā ... tas var izraisīt ugunsgrēku!!!
 • Glabājiet sveces bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamās vietās.
 • Nekad neiztieciet un nepārvietojiet degošu sveci.
 • Nekad nededziniet sveces caurvējā.
 • Vienmēr pārliecinieties, ka svečturis ir piemērots tam sveces tipam, kuru lietojat.
 • Vienmēr pārliecinieties, ka sveces ir stabili novietotas un nevar apgāzties.
 • Nekad nededziniet sveci tālāk kā 3 cm no pamatnes.
 • Izmantojiet vienīgi ugunsdrošas virsmas.
 • Sveču nodzēšanai vienmēr lietojiet speciālu sveces nodzēsēju.
 • Nelietojiet sveces audumu, aizkaru un mēbeļu tuvumā.
 • Nekad nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem. Neatstājiet sveces tiešā saules gaismā.
 • Nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu (tas var saplīst).
 • Dedzinot sveces, lukturi, svečturi un citi trauciņi, kuros atrodas sveces, var sakarst ... uzmanieties!
 • Starp degošām svecēm vienmēr atstājiet vismaz 10 cm.
 • Bloksveces nepārtrauktas degšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 3 – 4 stundas.
 • Noņemiet (nosmeliet vai nogrieziet) jebkādus parafīna pārpalikumus, kas veidojas sveces degšanas laikā. Tas ir sevišķi svarīgi, dedzinot bloksveces.
 • Ja ir novēroti dūmi vai kvēpi, nodzēsiet sveci un nekavējoties apgrieziet degli.
 • Nekad nededziniet brīvdabas sveces telpās.
Svečturu sveces
Vienmēr pārliecinieties, lai sveces svečturī ir taisni un stingri iestiprinātas. Kā arī pārliecinieties, lai tās neatrodas viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā. Vienmēr nodzēsiet sveces, kad tās izdeg 3 cm virs svečtura malas. Ja tiek lietotas dekorācijas, nededziniet sveci zemāk par 5 cm virs dekorācijas.

Tējas sveces
Tējas svecītes parasti ir metāla trauciņos, kas labi satur izkusušo parafīnu. Tādējādi šīs sveces var lietot dažādos svečturos, arī tādos, kuri atvērti gaisa plūsmai. Taču vienmēr pārliecinieties, lai gaisa plūsma būtu adekvāta. Nepārvietojiet tējas svecītes ar pilnībā izkusušu parafīnu. Un neļaujiet tām izdegt pavisam, tas var izraisīt ugunsgrēku. Nekad nedzēsiet šīs sveces izmantojot ūdeni.

Figūrsveces
Pamatā šīs ir dekoratīvas, rokām lietas sveces. Dedzinot šīs sveces, vienmēr lietojiet palielu svečturi, jo silikona formu sveces var tecēt vairāk kā standarta formu sveces.

Dārza sveces
Sveces, kuras paredzētas āra lietošanai, nedrīkst lietot telpās. Vienmēr pārliecinieties, lai svece ir stabila, lai tā atrastos uz ugunsdrošas virsmas un ņemiet vērā, ka, dedzinot sveci, svečturis sakarsīs. Neļaujiet sveču liesmai nonākt tiešā saskarsmē ar svečturi. Neļaujiet svecei izdegt pavisam. Āra sveces vienmēr novietojiet taisni un lūkojiet lai tuvumā nav nokarenu zaru vai koku un krūmu.

Peldošās sveces
Vienmēr izvēlieties piemērotu trauku peldošajām svecēm. Nepieļaujiet, lai sveces liesma nonāk tiešā saskarsmē ar trauka stiklu.

Stabiņu sveces
Lai nodrošinātu kvalitatīvu degšanu, cilindra sveces katrā degšanas reizē būtu jādedzina vismaz 3-4 stundas. Lai cilindra sveces sānu malas nodegtu vienmērīgi, pārliecinieties, lai deglis atrodas pašā sveces centrā. Sveci nodzēsiet izmantojot speciālu ierīci. Caurvējš svecei traucēs degt vienmērīgi, tas var izraisīt dūmus, kā arī parafīna pilēšanu.

Stearīna sveces
Lai svecei nodrošinātu kvalitatīvu degšanu, pirmajā dedzināšanas reizē tai jādeg vismaz 4 stundas. Šis process nodrošinās maksimāli ilgu sveces mūžu. Jo lielāks ir sveces diametrs, jo ilgāku laiku tai jāļauj degt pirmajā aizdegšanas reizē. Sveces ar diametru virs 100 mm vēlams dedzināt 4 līdz 5 stundas.